"P.Abajyan" LLC construction materials testing laboratory and certification body

«Փ. Աբաջյան» ՍՊԸ փորձարկման լաբորատորիան և սետիֆիկացման մարմինը հիմնվել է 2006 թվականին: Ընկերությունը զբաղվում է շինարարական նյութերի լաբորատոր փորձարկման, ինչպես նաև շինարարական նյութերի սերտիֆիկացմամբ:
«Փ.Աբաջյան» ՍՊԸ-ում ընդգրկված են բարձ որակավորում ունեցող աշխատակիցներ:
«Փ.Աբաջյան» ՍՊԸ-ն հագեցված է ժամանակակից սարքավորումներով, որոնք հնարավորություն են տալիս բարձորակ ծառայություններ մատուցել շինարարական նյութերի փորձարկման բնագավառում:
Բոլոր սարքավորումները ամեն տարի (տարին մեկ անգամ) չափագրվում են «Չափագիտության Ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ- ի կողմից:
Փորձարկման լաբորատորիայում ներդրված է ՀՍՏ ԻՍՕ/ ԻԷԿ 17025, 2005 ստանդարտին համապատասխան կառավարման համակարգ:
Սերտիֆիկացման մարմնում ներդրված է ՀՍՏ ԻՍՕ / ԻԷԿ 17065, 2013 ստանդարտին համապատասխան կառավարման համակարգ: