«Փ․Աբաջյան» ՍՊԸ Շինարարական նյութերի փորձարկման լաբորատորիա և սերտիֆիկացման մարմին

Հայաստան, 0088, Երևան

Աջափնյակ, Գ-1 թաղամաս, 2/24 շենք

Զանգահարել

+374 96 92 07 92

Էլ. հասցե՝

[email protected]

Լաբորատոր Փորձարկումներ

«Փ․Աբաջյան» ՍՊԸ փորձարկման լաբորատորիայի և սերտիֆիկացման մարմնի ոլորտը ներառում է հետևյալ շինարարական նյութերը և արտադրանքները

Ավազ շինարարական աշխատանքների համար

Խիճ և կոպիճ

Խառնուրդներ բետոնե

Ցեմենտներ: Ֆիզիկամեխանիկական և քիմական փորձարկումներ

Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ և շինվածքներ

Քարեր, երեսապատման սալեր, աղյուս և կերամիկական սալիկներ

Բիտումներ

Գրունտներ

Հիդրոմեկուսիչ շինարարական նյութեր, ճանապարհաշինարարական նյութեր

Հանքային փոշի

Բետոնի ամրանավորման համար օգտագործվող պողպատե արտադրանք

Պոլիմերային և այդ հիմքով պլաստմասսայե արտադրանք

Մետաղական արտադրանք