«Փ․Աբաջյան» ՍՊԸ Շինարարական նյութերի փորձարկման լաբորատորիա և սերտիֆիկացման մարմին

Հայաստան, 0088, Երևան

Աջափնյակ, Գ-1 թաղամաս, 2/24 շենք

Զանգահարել

+374 96 92 07 92

Էլ. հասցե՝

pabajyan@mail.ru

Սերտիֆիկատացում և Լաբորատոր փորձարկումներ

Փ․Աբաջյան» ՍՊԸ փորձարկման լաբորատորիայի և սերտիֆիկացման մարմնի ոլորտը ներառում է հետևյալ շինարարական նյութերը և արտադրանքները

Ավազ

Ավազ Շինարարական աշխատանքների համար

Խիճ և կոպիճ

Խիտ լեռնային ապարներից շինարարական աշխատանքների համար, ճանապարհաշինության, օդանավակայանների և երկաթգծի համար

Խառնուրդներ բետոնե

Խառնուրդներ բետոնե ծանր և մանրահատիկային, թեթև բետոններ

Շաղախներ

Շաղախներ

Ցեմենտներ

Ցեմենտներ

Գաջ

Գաջ, գիպսանյութեր

Բետոն

Բետոնե և երկաթբետոնե շինարարական կոնստրուկցիաներ և շինվածքներ

Շինարարական քարեր

Շինարարական քարեր, երեսապատման սալեր, որմնաքարեր լեռնային ապարներից, ճարտարապետա-շինարարական արտադրանք, աղյուս և քարեր կերամիկական սալիկներ

Բիտումներ

Բիտումներ նավթային ճանապարհային, Բիտումային էմուլսիա այդ թվում հիդրոմեկուսիչ

Հավելանյութեր բետոնների համար

Հավելանյութեր բետոնների և շինարարական խառնուրդների համար

Չոր շինարարական խառնուրդներ

Չոր շինարարական խառնուրդներ, սոսինձներ

Գրունտներ

Գրունտներ

Հիդրոմեկուսիչ շինարարական նյութեր

Հիդրոմեկուսիչ շինարարական նյութեր, ճանապարհաշինարարական նյութեր

Հանքային փոշի

Հանքային փոշի ասֆալտբետոնե և օրգանահանքային խառնուրդների համար

Ասֆալտբետոն

Աէրոդրոմային, ճանապարհային ասֆալտբետոնե խառնուրդներ, Ասֆալտբետոն

Պողպատե արտադրանք

Բետոնի ամրանավորման համար օգտագործվող պողպատե արտադրանք

Պոլիմերային պլաստմասսայե արտադրանք

Պոլիմերային և այդ հիմքով պլաստմասսայե արտադրանք

Պողպատե, թուջե,ալյումինե, ցինկապատ մետաղական արտադրանք

Պողպատե, թուջե,ալյումինե, ցինկապատ մետաղական արտադրանք, եռակցված միացքներ, կոնստրուկցիաներ և պատրաստվածքներ մետաղական պողպատե խողովակներ

Բնական ծակոտկեն լցիչներ բետոնների համար

Բնական ծակոտկեն լցիչներ բետոնների համար, այդ թվում ջերմամեկուսիչ շինարարական նյութեր և շինվածքներ

Մածիկներ

Մածիկներ ջրային հիմքի վրա

«Բետոնկոնտակտ»

Իմնաշերտ սվաղների համար «Բետոնկոնտակտ