«Փ․Աբաջյան» ՍՊԸ Շինարարական նյութերի փորձարկման լաբորատորիա և սերտիֆիկացման մարմին

Հայաստան, 0088, Երևան

Աջափնյակ, Գ-1 թաղամաս, 2/24 շենք

Զանգահարել

+374 96 92 07 92

Էլ. հասցե՝

info@abajyan.am

Շինարարական նյութերի փորձարկման լաբորատորիա և սերտիֆիկացման մարմին

Բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների և շինարարության որակի վերահսկողությունը՝ Հայաստանում գործող միակ լաբորատորիան, որը հավատարմագրված է ASTM ստանդարտով

Շինարարական նյութերի փորձարկման լաբորատորիա և սերտիֆիկացման մարմին

Բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ և շինարարության որակի վերահսկողություն, շինարարական նյութերի քիմիական հետազոտությունների բարձր մակարդակ

Շինարարական նյութերի փորձարկման լաբորատորիա և սերտիֆիկացման մարմին

Բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ և շինարարության որակի վերահսկողություն, շինարարական նյութերի քիմիական հետազոտությունների բարձր մակարդակ

Սերտիֆիկացում և Լաբորատոր Փորձարկումներ

«Փ․Աբաջյան» ՍՊԸ փորձարկման լաբորատորիայի և սերտիֆիկացման մարմնի ոլորտը ներառում է հետևյալ շինարարական նյութերը և արտադրանքները

Ավազ շինարարական աշխատանքների համար

 • Նմուշառում
 • Հատիկային կազմ և խոշորության մոդուլ
 • Կավի պարունակությունը կոշտերում
 • Փոշենման և կավային մասնիկների պարունակություն՝ լվացման եղանակ
 • Փոշենման և կավային մասնիկների պարունակություն՝ թաց մաղման եղանակ
 • Ավազի էկվիվալենտ
 • Իրական խտության որոշում՝ պիկնոմետրիկ մեթոդ
 • Իրական խտության որոշումը արագացված մեթոդով
 • Թեթև մասնիկների պարունակություն
 • Լցովի խտություն և դատարկամիջություն
 • Խոնավություն
 • Լցանյութերի պոտեցիալ ալկալիների ռեակցիան

Խիճ և կոպիճ

 • Նմուշառում
 • Խճի և կոպճի հատիկային կազմ
 • Կոպճային խճում մանրացված հատիկների պարունակություն
 • Փոշենման և կավային մասնիկների պարունակություն՝ լվացման մեթոդ
 • կավի պարունակությունը կոշտերում
 • Թերթային սալաքարային ասեղնային ձևի հատիկների պարունակություն՝ տեսողական զննման մեթոդ
 • Ջարդելիություն
 • Քերամաշելիություն
 • Թեթև մասնիկների պարունակություն
 • Սառնակայունություն սառեցման մեթոդ
 • Սառնակայունության որոշումը արագացված մեթոդով
 • Իրական խտություն
 • Իրական խտության որոշում պիկնոմետրիկ մեթոդով
 • Իրական խտության որոշումը արագացված մեթոդով
 • Միջին խտություն և ծակոտկենություն
 • Լցովի խտություն և դատարկամիջություն
 • Լեռնային ապարի և խճի ջրակլանում
 • Խոնավության որոշում
 • Լեռնային ապարի սեղմման ամրության սահման
 • Լեռնային ապարի սեղղման ամրության սահմանի անկում ջրով հագեցնելուց հետո
 • Լցանյութերի պոտեցիալ ալկալիների ռեակցիան

Խառնուրդներ բետոնե

 • Բետոնի նմուշառում
 • Բետոնի դյուրադրելիություն
 • Միջին խտության որոշում
 • Ընդգծված օդի ծավալի և ծակոտկենության որոշում
 • Բետոնի խառնուրդի ջերմաստիճանի որոշում
 • Բետոնի կազմի որոշում
 • Խտության որոշում
 • Ջրաանանցանելություն
 • Սառնակայունություն
 • Ցեմենտ լցանյութ կոմբինացիայում պոտեցիալ ալկալիի ռեակցիան
 • Քերամաշելիություն
 • Բետոնի ամրության որոշում չքայքայող մեթոդներով (առաձգական հետդարձի եղանակ ուլտրաձայնային եղանակ)
 • Պատրաստի բետոնի ամրության որոշում հորատման եղանակով
 • Խոնավության որոշում
 • Ջրակլանման որոշում

Շաղախներ

 • Նմուշառում
 • Շաղախի խառնուրդի շարժունակություն
 • Միջին խտություն
 • Ամրություն
 • Խոնավություն
 • Խոնավություն (չոր շաղախների) համար
 • Ջրակլանում
 • Սառնակայունություն

Ցեմենտներ և քիմիական փորձարկումներ

 • Նմուշառում
 • Աղացվածքի մանրություն
 • Ցեմենտախմորի նորմալ թանձրություն
 • Ցեմենտախմորի կապակցման ժամկետ
 • Ծավալի հավասարաչափ փոփոխություն
 • Նմուշների սեղմման ամրություն ամրության սահմանը ծռման և սեղմման դեպքում
 • Ջրաանջատում
 • Ցեմենտի շաղախի օդի պարունակության որոշում
 • Զանգվածի կորուստը շիկացման ժամանակ
 • Չլուծվող մնացորդ
 • Ծծմբի օքսիդի զանգվածային մասի որոշում SO3
 • Քլոր իոնի զանգվածային մասի որոշում CL-
 • Բնական ռադիոնուկլիդների տեսակարար արդյունավետ ակտիվութուն
 • Սիլիցիումի օքսիդի որոշում
 • Կալցիումի և մագնեզիումի օքսիդի որոշում
 • Երկաթի եռօքսիդի և երկօքսիդի որոշում
 • Կատիոնային մեթոդով ցեմենտում ծծմբի օքսիդի զանգվածային մասի որոշում SO3
 • Ցեմենտում քլոր իոնի զանգվածային մասի որոշում CL-
 • Ալյումինիումի օքսիդի որոշում
 • Ազատ կալցիումի օքսիդի որոշում

Սերտիֆիկատացում և Լաբորատոր փորձարկումներ

«Փ.Աբաջյան» ՍՊԸ -ն շինարարական նյութերի փորձարկում և սերտիֆիկացում կատարող առաջատար ընկություններից է: Մենք ապահովում ենք բարձր մակարդակով լաբորատոր փորձարկումներ, ինչպես նաև փորձարկումների թափանցիկություն: «Փ.Աբաջյան» ՍՊԸ -ի տեխնիկական հնարավությունները, բարձր որակավորում ունեցող անձնակազմը և մեր գործնական վերաբերմունքը հնարավորություն է տալիս մասնակցել ցանկացած ծավալի նախագծերի Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության ողջ տարածքում:

Մեր աշխատանքները

Կատարեք Ձեր աշխատանքները մեր մասնագետների հետ

Կապ մեզ հետ