«Փ․Աբաջյան» ՍՊԸ Շինարարական նյութերի փորձարկման լաբորատորիա և սերտիֆիկացման մարմին

Հայաստան, 0088, Երևան

Աջափնյակ, Գ-1 թաղամաս, 2/24 շենք

Զանգահարել

+374 96 92 07 92

Էլ. հասցե՝

info@abajyan.am

Լաբորատոր Փորձարկումներ

«Փ․Աբաջյան» ՍՊԸ փորձարկման լաբորատորիայի և սերտիֆիկացման մարմնի ոլորտը ներառում է հետևյալ շինարարական նյութերը և արտադրանքները

Ավազ շինարարական աշխատանքների համար

Խիճ և կոպիճ

Խառնուրդներ բետոնե

Շաղախներ

Ցեմենտների ֆիզիկամեխանիկական և քիմական փորձարկումներ

Բետոնե և երկաթբետոնե շինարարական կոնստրուկցիաներ և շինվածքներ

Շինարարական քարեր, երեսապատման սալեր, աղյուս և կերամիկական սալիկներ

Բիտումներ

Գրունտներ

Հիդրոմեկուսիչ շինարարական նյութեր, ճանապարհաշինարարական նյութեր

Հանքային փոշի

Ճանապարհային ասֆալտբետոնե խառնուրդներ

Բետոնի ամրանավորման համար օգտագործվող պողպատե արտադրանք

Պոլիմերային և այդ հիմքով պլաստմասսայե արտադրանք

Պողպատե, թուջե,ալյումինե, ցինկապատ մետաղական արտադրանք

Բնական ծակոտկեն լցիչներ բետոնների համար այդ թվում ջերմամեկուսիչ շինարարական նյութեր և շինվածքներ

Սերտիֆիկացում

«Փ․Աբաջյան» ՍՊԸ փորձարկման լաբորատորիայի և սերտիֆիկացման մարմնի ոլորտը ներառում է հետևյալ շինարարական նյութերը և արտադրանքները

Ավազ շինարարական աշխատանքների համար

Խիճ, կոպիճ և դրանցով խառնուրդներ շինարարական աշխատանքների համար

Բետոններ ծանր և մանրահատիկային բետոններ թեթև: Բետոնե խառնուրդներ

Շաղախներ

Ցեմենտներ՝ պորտլանդցեմենտ, խարամապորտլանդցեմենտ, պուզոլանային ցեմենտ և կոմպոզիցիոն: Ցեմենտներ սուլֆատակայուն: Շլակոպորտլանդ ցեմենտ, ճանապարհային ցեմենտ, սպիտակ, դեկորատիվ, կլինկերային և այլ տարատեսակներ

Բետոնե և երկաթբետոնե շինարարական կոնստրուկցիաներ և պատրաստվածքներ

Շինարարական քարեր երեսապատման սալեր, որմնաքարեր լեռնային ապարներից, ճարտարապետա-շինարարական արտադրանք, աղյուս և քարեր կերամիկական սալիկներ և պատրաստվածքներ

Բիտումներ նավթային ճանապարհային, Բիտումային էմուլսիա այդ թվում հիդրոմեկուսիչ

Աէրոդրոմային ճանապարհային ասֆալտբետոնե խառնուրդներ ասֆալտբետոն

Բետոնի ամրանավորման համար օգտագործվող պողպատե արտադրանք

Պոլիմերային և այդ հիմքով պլաստմասե արտադրանք

Պողպատե, թուջե, ալյումինե, ցինկապատ մետաղական արտադրանք եռակցված միացքներ կոնստրուկցիաներ և պատրաստվածքներ մետաղական պողպատե խողովակներ